Certyfikaty prac protetycznych

W myśl „Ustawy o wyrobach medycznych”, jak i innych obowiązujących na dziś przepisów, program Protetis daje możliwość wydruku „oświadczenia o zgodności” (certyfikatu pracy protetycznej) przy każdym otwartym zleceniu. Oświadczenie o zgodności jest zawarte w programie, ale można także samodzielnie zaprojektować własny dokument certyfikatu z wykorzystaniem Edytora szablonów dokumentów.

Każdy certyfikat można opatrzyć kodem kreskowym, dzięki czemu po wydrukowaniu tego dokumentu, kliknięcie czytnikiem na kod kreskowy wyświetli od razu adekwatne zlecenie w programie Protetis.

 

 

 
 
© INFOTEL 2014 by INFOTEL WebDesign 2011