71 343 33 54, 71 342 39 37

Protetis nr 1 w Polsce!

Nowości w programie Protetis

Program Protetis stale rozwijamy przy ścisłej współpracy z protetykami z całej Polski. Stałe konsultacje i sugestie pozwalają nam rozwijać program tak, aby zwiększać komfort pracy lekarzy. Jesteśmy zawsze otwarci na wszelkie sugestie naszych użytkowników, a tym samym możemy stale udoskonalać nasz program.

Efektem naszych ostatnich wysiłków są 3 nowe funkcje:

Certyfikaty prac protetycznych

W myśl „Ustawy o wyrobach medycznych”, jak i innych obowiązujących na dziś przepisów, program Protetis daje możliwość wydruku „oświadczenia o zgodności” (certyfikatu pracy protetycznej) przy każdym otwartym zleceniu. Oświadczenie o zgodności jest zawarte w programie, ale można także samodzielnie zaprojektować własny dokument certyfikatu z wykorzystaniem Edytora szablonów dokumentów.

Edytor szablonów dokumentów

Moduł Szablonów Dokumentów umożliwia Użytkownikom tworzenie własnych, dowolnych wzorów dokumentów takich jak np. Oświadczenie w sprawie wyrobu medycznego wykonanego na zamówienie, druku gwarancyjnego, czy innych. Użytkownik sam określa, jakie pola mają być zamieszczone na arkuszu, który tworzy (np. dane pacjenta, PESEL, data, miejscowość itp.). Na wszystkich stworzonych dokumentach, istnieje możliwość zamieszczenia podpisu biometrycznego z wykorzystaniem elektronicznego tabletu lub wprowadzenie kodu paskowego zlecenia.

Analiza cefalometryczna

Moduł analizy cefalometrycznej przeznaczony jest dla lekarzy ortodontów. Służy on do wykonywania analiz cefalometrycznych znanymi metodami Steinera, Schwarca, etc... lub według indywidualnych schematów. Na podstawie zbioru parametrów wejściowych, zdefiniowanych jednorazowo użytkownik może tworzyć różnego typu grupy wyników. W module tym także można zdefiniować własne szablony oparte na punktach konstrukcyjnych analiz lub dodatkowe, wprowadzone przez użytkownika.