71 343 33 54, 71 342 39 37

Magazyn. Bieżąca ewidencja zużycia materiałów i leków.

Protetis nr 1 w Polsce!

Magazyn

Magazyn, to moduł dostępny dla pracowników z odpowiednimi uprawnieniami. Wykonujący zlecenia mają dostęp do spisu znajdujących się na stanie materiałów i leków. Dzięki temu mogą ewidencjonować na bieżąco ich zużycie.

Magazyn pozwala na prowadzenie następujących czynności:

  • utrzymanie lista dostawców materiałów
  • wprowadzanie i aktualizację stanów magazynowych materiałów
  • utrzymywanie lista materiałów z podziałem wg terminu ważności (nieprzeterminowane, ze zbliżającą się datą ważności, przeterminowane)
  • odnotowywanie wydań materiałów