71 343 33 54, 71 342 39 37

71 343 33 54, 71 342 39 37

biuro@protetis.pl

Protetis nr 1 w Polsce! - nowoczesne oprogramowanie dla pracowni protetycznej

Protetis - atuty oprogramowania do skutecznego zarządzania pracownią protetyczną

Zlecenia protetyczne

Każde zlecenie protetyczne podlega pełnej kontroli z podziałem na etapy i czynności (opcjonalnie)

Wydruk zlecenia protetycznego jest oznaczony kodem kreskowym ułatwiającym identyfikację

Do każdego zlecenia można utworzyć rozliczenie, konieczną dokumentację oraz certyfikaty

Konfiguracja

Protetis to oprogramowanie służące do całościowego prowadzenia pracowni protetycznych

Protetis obsługuje pracownie protetyczne posiadające jedno lub wiele stanowiskkomputerowych

Pracownikom można nadać/ograniczyć uprawnienia dostępowe do sekcji oprogramowania

Statystyki i raporty

Raporty statystyczne dają wgląd w realizację zleceń

Zestawienia statystyczne pozwalają na rozliczanie pracowników

Elektroniczna wymiana cenników i zleceń z gabinetami automatyzuje pracę oraz ułatwia rozliczenia

Protetis nr 1 w Polsce! - aktualności

Protetis nr 1 w Polsce! - współpraca z medycznym oprogramowaniem gabinetowym

Jesteśmy producentem oprogramowania dla medycyny od ponad 20 lat.

Połączenie Protetis z oprogramowaniem ProDentis/MEDICUS pozwala na zautomatyzowaną komunikację z placówką zlecającą

Zlecanie prac droga elektroniczną

Zlecenia wysyřane z Prodentis/MEDICUS trafiają
bezpośrednio do Protetis

Przesyłanie dokumentacji fotograficznej

Pomiędzy placówką medyczną i laboratorium
można przesyłać zdjęcia i pliki STL

Informacja o postępach w realizacji zlecenia

Pomiędzy placówką medyczną i laboratorium
można wymieniać wiadomości o realizacji zlecenia

Przesyłanie cenników i rozliczeń do zlecającego

Laboratorium może przesłać do zlecającego rozliczenie zleceń oraz cenniki, któe trafią bezpośrednio do programu ProDentis/MEDICUS

Protetis nr 1 w Polsce! - ważne informacje!

Aktualności

Protetis - certyfikaty prac protetycznych

Obecnie każda praca protetyczna musi byc wyposażona w ceryfikat. Można go drukować bezpośrednio z Protetis.


Protetis - nowości w wersji 3.0

Wersja programu Protetis 3.0 to aż 6 nowych, ważnych funkcji...


Wyjątkowe możliwości Protetis

Wzorce dokumentów

Twórz wzorce dowolnych dokumentów, które same uzupełniają się danymi klienta (np. certyfikatów) za pomocą edytora szablonów


Magazyn materiałów

Korzystaj z magazynu materiałów, aby w zautomatyzowany sposób kontrolować zużycie materiałów w zleceniach


Elektorniczna komunikacja ze stomatologiem

Komunikacja z programem ProDentis - elektroniczna wymiana zleceń z gabinetami

Certyfikaty prac protetycznych

Automatyczne tworzenie certyfiaktów do prac

Kody kreskowe

Do obsługi magazynu i kart zleceń

Edytor szablonów dokumentów

Samodzielne tworzenie wzorów certyfikatów i dokumentów

Dotykowy interfejs

Juz od 2006r. Protetis jest obsługiwany przez dotykowy interfejs

Elektorniczna komunikacja ze stomatologiem

Komunikacja z programem ProDentis - elektroniczna wymiana zleceń z gabinetami

Certyfikaty prac protetycznych

Automatyczne tworzenie certyfiaktow do prac

Kody kreskowe

Do obsługi magazynu i kart zleceń

Edytor szablonów dokumentów

Samodzielne tworzenie wzorów certyfikatów i dokumentów

Dotykowy interfejs

Juz od 2006r. Protetis jest obsługiwany przez dotykowy interfejs