71 343 33 54, 71 342 39 37

Raporty. Zestawienie obrotów i wpływów.

Protetis nr 1 w Polsce!

Raporty

Dostępna w programie Raporty to zbiór statystyk, dzięki którym można podsumować pracę całej pracowni oraz pracowników.

Największe korzyści, jakie lekarze czerpią z pracy z raportami w Protetis to:

  • statystyki pracowni - statystyka przychodów, kosztów, wykonanych prac oraz lista zleceń
  • statystyki pracownika - statystyka wydania materiałów, kosztów, wykonanych prac, obciążenia zleceniami i średniego zużycia materiałów przez pracownika
  • możliwość rozliczenia pracowników według wykonywanych zleceń
  • statystyki klienta - statystyka przychodów i kosztów, lista dłużników, wykonanych prac
  • podwykonawcy - statystyka kosztów, średniego zużycia materiałów, rotacji materiałów
  • statystyka zużycia materiałów, rotacji, terminów ważności, listy materiałów brakujących lub poniżej ilości niezbędnej, średniego zużycia materiałów