71 343 33 54, 71 342 39 37

Administracja.

Protetis nr 1 w Polsce!

Administracja

Moduł Administracyjny to jeden z głównych modułów każdego systemu zarzadzania firmą. W Administracji programu Protetis można zarządzać nie tylko danymi placówki i pracowników, ale także np. zdefiniować im prawa dostępu.

Główne funkcje Administracji to:

  • dane firmy z możliwością dołączenia logo w formie graficznej aby było widoczne na wszystkich wydrukach
  • dane pracowników i definiowanie dla nich praw dostępu
  • wykonywanie kopii zapasowych - bezpieczeństwo programu
  • ustawienia parametrów programu - wycena kosztów realizacji prac wg punktów lub PLN, ustawienia lokalizacji dla zdjęć