71 343 33 54, 71 342 39 37

Definicja własnych słowników. Łatwe dostosowanie do swoich potrzeb.

Protetis nr 1 w Polsce!

Słowniki

Dostępna w programie funkcja Słowniki pozwala na wprowadzenie własnych definicji i pojęć, dzięki czemu program można łatwo dostosować do swoich potrzeb i przyzwyczajeń.

Największe korzyści, jakie użytkownicy czerpią ze Słownikami w Protetis to:

  • samodzielne definiowanie najważniejszych nazw i pojęć
  • słownik produktów i cennik
  • definicja kategorii cenników i produktów
  • lista wykonywanych w pracowni produktów i ich kategorie - na przykład: korona kompozytowa, korona teleskopowa, wkład KK
  • definicja etapów i czynności wykonywanych zleceń
  • lista używanych materiałów i ich jednostki miary
  • pozycje harmonogramu
  • legenda zakresu prac
  • stanowiska pracowników i profile pracowników