71 343 33 54, 71 342 39 37

Wygodna lista klientów. Szybki dostęp do danych lekarzy i pacjentów.

Protetis nr 1 w Polsce!

Klienci

Główną funkcją modułu Klienci to jest nie tylko stworzenie i nadzorowanie listy gabinetów współpracujących, ale także lista pacjentów. Co więcej moduł ten pozwala na tworzenie indywidulanych cenników dla każdego klienta osobno.

Główne elementy tego modułu to:

  • lista współpracujących gabinetów wraz z ich dokładnymi danymi
  • lista pacjentów indywidualnych
  • tworzenie różnych cenników dla klientów
  • podsumowanie wykonanych zleceń oraz dokładnych rozliczeń z klientami
  • komunikacja z klientami przez SMS
  • prowadzenie polityki rabatowej